Waarom je volle potentieel plaatsen?

door | 26 okt 2020 | Blog, Job Analyse, Life Coach

Waarom je volle potentieel plaatsen?

Je hoogste potentieel is de oneindige energie en bewustzijn van jouw wezen die door jou heen tot uitdrukking wil worden gebracht.

Je maakt namelijk deel uit van een groter geheel waarin alles en iedereen een eigen, unieke rol heeft.
De energie van jouw essentie is oneindig en heeft hierbij een bepaalde trilling.
Dit is jouw unieke trilling en bijdrage aan het groter geheel.
Deze bijdrage wordt je levensmissie genoemd.

Je levert jouw unieke bijdrage door volledig jezelf te zijn. Authentiek te zijn.
Wanneer je dat doet zal je steeds vollediger gewaar worden van jouw oneindig bewustzijn en mogelijkheden.
Dit doe je door je af te stemmen op de essentie van wie je echt bent.
Waardoor je nog meer bewuster wordt van het spectrum van jouw unieke energie. Toevalligheden die je net nodig hebt zullen dan plots op je pad komen.

Loopbaanbegeleiding op spiritueel niveau

Je hoogste potentieel stroomt dan volop door je heen wanneer je leeft vanuit deze energie. Dan doe je ook wat je passie is en ben je gelukkig. Je emoties zijn daarbij je barometer. Je voelt je oneindig en zonder begrenzingen wanneer je leeft in je hoogste potentieel. Want alle begrenzingen ontspruiten zich uit je persoonlijkheid. Ze kunnen zich voordoen als twijfels, jamaars, angst en allerlei excuses.

Je begrenzingen kan je zien als je subpersoonlijkheden of ego.
Het zijn delen van jezelf die zich nog verder kunnen ontwikkelen door ze te transformeren. Indien je dus merkt dat je jezelf tegenhoudt in het leven van je hoogste potentieel of in het vormgeven van je levensmissie, dan is het tijd om een stap te zetten en om je uitgestelgedrag en wat je tegenhoudt te transformeren.

Want hoe vlugger jij op het juiste levenspad zit, hoe vlugger je gelukkig zal zijn. 

Hoe kom je nu te weten wat je levensmissie is? Waar je hoogste potentieel zit?

Loopbaancoaching is hierbij een ideale mogelijkheid om samen in een veilig kader op zoek te gaan wat jouw levensmissie is in deze wereld.

Loopbaancoaching voor:

  • Iedereen
  • Werknemers
  • Startende zelfstandigen
  • Zelfstandigen
  • Freelancers
  • KMO-bedrijfsleiders

Traject kost 1200€ voor 7h en indien je voldoet aan de voorwaarden is het mogelijk met loopbaancheques, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, VDAB. 

Meer informatie, klik op Job Analyse”.
Of klik meteen op ik wil een afspraak, laat je gegevens na en ik bel je op om naar jouw verhaal te luisteren.

Inspire Forward
Waar je werk, gezondheid, welzijn en balans centraal staan.

 

Interesse in een kennismakingsgesprek?